بستن
انتقادات و پیشنهادات

طراحی ظاهری
%
جنس رویه
%
جنس زیره
%
جنس ابر و آستری
%
قیمت
%
كيفيت بندگيرها
%
زبانه
%
رنگ بندی چرم
%
ميزان رضایت شما از نحوه پاسخگویی
%
ميزان رضایت شما از نحوه زمان بندی ارسال
%
ميزان رضایت شما از بسته بندی محصول
%
ميزان مطابقت محصول دریافتی با سفارش شما
%
ميزان رضایت شما از سهولت خرید از سایت چه مقدار است؟
%
ارزش خرید محصول در مقایسه با مبلغی كه بابت آن پرداخت نموده اید چه ميزان است؟
%
تا چه ميزان با محصولات صنایع ایمنی ارک آن آشنایی دارید؟
%
كيفيت محصولات صنایع ایمنی ارک را با توجه به نيازتان چگونه ارزیابی می كنيد؟
%
كيفيت محصولات صنایع ایمنی ارک در مقایسه با رقبای زیر چگونه ارزیابی میكنيد؟
%
خدمات مشاوره ای و فنی و تجاری صنایع ایمنی ارک را چگونه ارزیابی میكنيد؟
%
آیا حاضرید محصولات ما را به دیگران نيز توصيه نمائيد؟
%
به صورت كلی چقدر از صنایع ایمنی ارک رضایت دارید؟
%
آیا تمایل دارید در آینده مجددا از صنایع ایمنی ارک خرید انجام دهيد؟
%
آیا صنایع ایمنی ارک به عنوان اولين انتخاب خرید شماست ؟
%