بستن

ارگونومی آب و هوا

اصطلاح "ارگونومی" و "عوامل انسانی" می توانند به جای یکدیگر به معنای درک تعاملات بین افراد و سایر عناصر استفاده شوند.  ارگونومیست ها و متخصصین فاکتورهای انسانی از رویکردها، ابزارها و تکنیک های تخصصی با هدف بهینه سازی رفاه انسان و عملکرد کلی سیستم استفاده می کنند. از طرفی مقابله با تغییرات اقلیمی و پایداری نه تنها یک امر ضروری تجاری است، بلکه یک موضوع اجتماعی-اقتصادی است که بر هر کسب و کار و هر انسانی در این سیاره تأثیر می گذارد. امروزه تغییرات آب و هوایی بزرگترین چالش بشر امروزی است. در سالیان اخیرمتاسفانه تغیرات گسترده اقلیمی و در نتیجه اثرات منفی بر روی گرمایش زمین باعث ایجاد خسارت های جبران ناپذیری بر کره زمین شده است. سبک زندگی امروزی و استفاده بیش از حد از منابع باعث شده که میانگین دمای زمین افزایش یابد و همین امر منجر به بلایای زیست محیطی مانند تخریب سیستم‌های زیست محیطی، سیل ناگهانی، آتش‌سوزی و خشکسالی شده است. 
عوامل انسانی و متخصصان ارگونومی در حال حاضر هیچ سیستم یا روشی برای ثبت تأثیرات محیطی یک محصول، سیستم یا خدمات در مرحله طراحی و اجرا ندارند. ارگونومی آب و هوا یک رشته علمی نوظهور است که بر تعاملات انسانی و تأثیر آن بر آب و هوای کلان تمرکز دارد. در واقع ارگونومی آب و هوا بر اساس اصول عوامل انسانی، تئوری ارگونومی آب و هوا و داده ها موجود، روش هایی را برای بهینه سازی رفاه انسان و آب و هوا به کار می گیرد. در این وبینار که برای اولین بار در ایران برگزار می شود، موضوع ارگونومی آب و هوا با تدریس دکتر Barry Kirby یکی از اساتید و افراد شناخته شده در زمینه ارگونومی از کشور انگلستان برگزار خواهد شد. 

هدف از این دوره آشنایی کارشناسان و تخصصان با ارگونومی و تاثیر آن بر آب و هوا می باشد.
 

مخاطبان اصلی دوره

  تمامی کارشناسان و متخصصین حوزه ارگونومی 
 تمامی دانشجویان بهداشت حرفه ای و ارگونومی