بستن

مروری بر الزامات انتخاب و کاربرد دستکش ایمنی

حوادث صنعتی می توانند اثرات مخربی برسلامت کارگران داشته باشند علاوه بر آسیب های فیزیکی و روانی، یک تصادف می تواند باعث تغییرات پیش بینی نشده در زندگی شود. بهترین راه برای جلوگیری از حوادث، پیشگیری است که شامل آموزش و متقاعد سازی پایدار است تا کارگران را به اتخاذ شیوه های ایمن کار و استفاده از تجهیزات ایمنی مناسب تشویق کند. استفاده از تجهیزات حفاظت فردی مناسب و استاندارد می تواند در جلوگیری از آسیب ها موثر باشد. در این وبینار سعی داریم به بررسی دستکش های ایمنی و استاندارد های مربوط به آن ها بپردازیم. 

سرفصل های این دوره: 
- انواع دستکش های ایمنی و استاندارد های مربوطه
- خصوصیات مورد بررسی و ملاک ارزیابی دستکش ها
- راهنمای انتخاب دستکش مناسب بر اساس عوامل خطر موجود
- نکات ضروری در کاربرد عملی دستکش