بستن

دوره ارزیابی قابلیت اطمینان انسانی

معرفی دوره ارزیابی قابلیت اطمینان انسانی:


دوره ای آموزشی است که به منظور آشنایی شرکت کنندگان با مفاهیم و کلیات قابلیت اطمینان انسان و خطاهای انسانی برگزار می شود. این دوره مناسب مسئولین ایمنی، کارشناسان ایمنی، مهندسان ایمنی، مهندسین بهداشت حرفه ای و همچنین دانشجویان رشته های مرتبط می باشد. 

هدف از برگزاری این دوره:

آشنایی با قابلیت اطمینان انسان و خطاهای انسانی، شناخت خطا ها و طبقه بندی آن ها و در نتیجه ارزیابی قابلیت اطمینان انسان.  

محتوای دوره ارزیابی قابلیت اطمینان انسانی:

 • - مفاهیم و کلیات قابلیت اطمینان انسان و خطای انسانی
 • - انواع خطا و طبقه بندی های موجود
 • - عوامل موثر بر بروز خطا
 • - روشهای ارزیابی خطای انسانی
 • - ارایه مثال کاربردی در خصوص یکی از روشهای بررسی خطای انسانی
 • - روشهای ارزیابی قابلیت اطمینان انسان
 • - کاربرد یکی از روشهای ارزیابی قابلیت اطمینان انسان

مدت زمان برگزاری دوره:

دوره 8 ساعته و به صورت مجازی برگزار می شود.

مزایا و کاربردهای دوره:

 • - آشنایی شرکت کنندگان با مفاهیم و اصول قابلیت اطمینان انسان و خطاهای انسانی
 • - آموزش مهارت های لازم برای شناخت خطاها
 • - افزایش مهارت های شرکت کنندگان در شناسایی و ارزیابی خطرات
 • - کاهش ریسک های ناشی از خطاهای انسانی

نحوه ثبت نام:

 جهت ثبت نام با شماره های 09966638115 و 09966638116 تماس حاصل فرمایید.