بستن

رانندگی تدافعی

متأسفانه سالانه تعداد زیادی از هموطنان خود را در حوادث رانندگی از دست می دهیم. این حوادث هزینه های مستقیم و غیر مستقیم بسیار زیادی را بر جامعه ما تحمیل می کند. آموزش موثر و مهارت آموزی یکی از موثرترین راه های کاهش حوادث ترافیکی شمرده می شود. واکاوی تصادف‌های ایران نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل بروز تصادف‌های رانندگی عامل انسانی است و در 90 تا 95درصد از تصادفات وسایل نقلیه، عملکرد انسان‌ها یک عامل اصلی یا کمک‌کننده است. همچنین، بسیاری از تصادفات وسایل نقلیه نتیجه بدعمل‌کردن یا رفتار نادرست محسوب می‌شود.
یکی از موضوعاتی که در چند سال اخیر مورد توجه متخصصین ترافیکی قرار گرفته، رانندگی تدافعی می باشد. استاندارد ANSI / ASSE Z15.1 رانندگی تدافعی را رانندگی برای نجات زندگی، زمان و هزینه علی رغم شرایط اطراف شما و اقدامات دیگران توصیف می کند. هدف رانندگی تدافعی این است که با پیش بینی شرایط خطرناک، با وجود شرایط نامساعد یا اشتباهات دیگران، خطر تصادف را کاهش دهند.

رانندگی تدافعی دارای چندین اصل می باشد که در زیر به چند مورد اشاره شده است:

1. کنترل سرعت
2. نگاه به جلو و انتظار غیر عوامل منتظره
3. هوشیار و بدون حواس پرتی بودن
4. آمادگی برای انواع اقدامات و واکنشهای سایر رانندگان و عابران پیاده
5. انتظار نداشتن از سایر رانندگان برای انجام کاری که شما معمولاً انجام می دهید
6. مشاهده و احترام به سایر رانندگان
7. حفظ فاصله ایمن
8. رانندگی با اطمینان (با توجه به شرایط) آب و هوا و / یا جاده 
9. تنظیم سرعت قبل از وارد شدن به یک پیچ 

صنایع ایمنی ارک در نظر دارد در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود نسبت به جامعه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز دوره رانندگی تدافعی را با تدریس آقای مهندس مصطفی جوانمردی از مدرسان مجرب کشور برگزار کند. شعار ما این است که "HSE یک حق همگانیست".