بستن

فرصت های فعال همکاری


در حال حاضر صنایع ایمن فراز ارک، تولید کننده تخصصی ترین کفش های ایمنی و اداری در راستای تکمیل سرمایه های انسانی خود، از متخصصین
واجد شرایط در عنوان های شغلی ذیل دعوت به همکاری می نماید.
ارک، سرمایه های انسانی را از ارزشمند ترین سرمایه های خود میداند بنابراین برای جذب و توسعه این سرمایه ها شرایط مطلوبی را شامل:
حقوق و مزایا متناسب با مدرک تحصیلی و سطح مسئولیت، سرویس ایاب و ذهاب، بسته ها و هدایای مناسبتی، پرداخت حق بیمه از اولین روز جذب را فراهم نموده است.


عنوان شغلی
شهر
شرایط احراز
مهارت های لازم
کارشناس بازاریابی حضوری
‌B2B‌
تبریز-تهران-کرج-شیراز
اصفهان-مشهد-اهواز
نوع قرارداد تمام وقت
سن: ۲۲ الی ۳۵ سال

مدرک برای ما مهم نیست
سابقه کار حداقل یک سال
ترجیحا دارای خودرو
آشنا به مفاهیم بازاریابی
توانایی برقراری ارتباط موثر با مشتری
منضبط‌ و‌ مسئولیت پذیر
آشنایی به اکسل و ورد
توانایی انجام کار تیمی
کارشناس بازاریابی تلفنی
اهواز-شیراز-مشهد
نوع قرارداد تمام وقت
سن: ۲۲ الی ۳۵ سال
جنسیت خانم
مدرک برای ما مهم نیست
سابقه کار حداقل یک سال
آشنا به مفاهیم بازاریابی
توانایی برقراری ارتباط موثر با مشتری
منضبط‌ و‌ مسئولیت پذیر
آشنایی به اکسل و ورد
توانایی انجام کار تیمی

حسابداری فروش
اهواز-اصفهان- شیراز-مشهد
نوع قرارداد تمام وقت
سن: ۲۲ الی ۳۵ سال
مدرک تحصیلی کارشناس حسابداری
سابقه کار حداقل ۳ سال

آشنایی به اصول حسابداری
توانایی کار تیمی
آشنا به اکسل
توانایی کار با نرم افزار
توانایی برقراری ارتباط موثر با مشتری

منضبط‌ و‌ مسئولیت پذیر