بستن

کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی ACGIH

انجمن متخصصین بهداشت صنعتی امریکا 

این سازمان از 12 کمیته تشکیل شده است و فعالیت هایش را  روی موضوعاتی از قبیل بهداشت و ایمنی کشاورزان، ابزار الات نمونه برداری از هوا، شاخص های در معرض قرار گیری بیولوژیکی،کامپیوتر، تهویه صنعتی، مواد عفونت زا، کارگاه های کوچک و شاخص های فیزیکی و شیمیایی متمرکز نموده است .

ACGIH سازمانی است که با ماموریت و هدف ارتقاع سطح بهداشت در محیط زیست و محیط های شغلی ایجاد شده است. این سازمان در وهله ی اول با گرد هم آمدن کلیه متخصصین بهداشت صنعتی که دراستخدام دولت فدرال، ایالات و یا موئسسات ایمنی و بهداشت شغلی محلی بودند شکل گرفت. نام اولیه این سازمان کنفرانس های متخصصین بهداشت صنعتی بود. نهایتا در سال 1938 نه کمیته برای ایجاد و تدوین استاندارهای مورد استفاده کلیه متخصصین بهداشت صنعتی تشکیل شد. در سال 1946 این سازمان نامش را به کنفرانس بهداشت صنعتی دولت آمریکا تغییر داد و به همه پرسنل بهداشت صنعتی شاغل در موئسسات دولتی، حتی آنهای که در خارج از خاک ایالات متحده مشغول به کار بودند پیشنهاد عضویت داده شد .
ACGIH  سعی و تلاش عمده ای را خصوصاً در حیطه ی اطلاعاتی و عملیاتی و خدماتی برای علم بهداشت صنعتی مصروف داشته است. این سازمان هم اکنون 14 کمیته فنی دارد و سایر بخش های سازمان روی فراهم آوردن اطلاعات به شکل متن، گزارش، کنفرانس ها، سمینارها و سایر روشهای تعلیمی متمرکز شده اند .

انتشارات ACGIH همواره به عنوان منابع معتبر در گستره ی علم بهداشت صنعتی مطرح بوده اند از بین آنها می توان به کتاب تهویه صنعتی اشاره کرد که یک کتاب راهنما مشتمل بر توصیه های عملی می باشد. علاوه بر کتاب اشاره شده می توان به کتاب مقادیر حدود مواجهه و شاخص های تماس بیولوژیکی هم اشاره کرد. همچنین به صورت سالیانه بر چاپ کتابچه ی راهنما ی تماس شغلی با نام مقادیر حد آستانه ی شاخص های تماس با عوامل بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی نظارت می نماید که در بین متخصصین بهداشت صنعتی با عنوان کتابچه TLV معروف و شناخته شده است. ویراش سال1968 این کتابچه مبنای حدود مواجهه مجاز مندرج در قانون ایمنی و بهداشت شغلی سال 1970 قرار گرفت. (OSHAc)
ACGIH  همچنین یک ژورنال و مجله ی تخصصی به نام بهداشت محیط و بهداشت شغلی کاربردی منتشر می کند. سایر وظایف و اعمال ACGIH  مشتمل بر همکاری در زمینه ی برگزاری کنفرانس و نمایشگاه بهداشت صنعتی و همچنین سایر سمینارهای است که در مورد عناوین خاص مورد علاقه متخصصین بهداشت شغلی برگزار می شود .

آکادمی بهداشت صنعتی آمریکا (AAIH):این آکادمی یک سازمان شغلی غیر انتفاعی است که اعضای آن را افرادی تشکیل می دهند که موفق به اخذ گواهی و اعتبارنامه ی بهداشت صنعتی از هیات بهداشت صنعتی آمریکا (ABIH) شده باشند. این هیات در بدو امر توسط  نمایندگان AIHA و ACGIH در سال 1959 و در زمانی شکل گرفت که اعضای این دو سازمان در مورد مکانیزمی برای صدور اعتبارنامه ی اختیاری متخصصین بهداشت صنعتی به توافق رسیدند.

وظایف و اهداف  AAIH عبارت اند از :
1 - گزینش وتعلیم متخصصین جدید بهداشت صنعتی از میان فارغ التحصیلان رشته های مهندسی و فنی
2 - ارتقاء و توسعه فرایند تشخیص نیازهای بهداشت صنعتی
3 - توسعه صدور فرایند اعتبار نامه ها به عنوان پایه ای برای ارزیابی کیفی متخصصین بهداشت صنعتی
4 - متولی امر اخلاق در علم بهداشت صنعتی در حیطه ی نظارت و راهنمای
ACGIH سازمانی مستقل از صنایع و یک تشکل غیر دولتی در امریکا است که  رویکردی انسان مدارانه در پیش گرفته و به همین جهت سالانه میزان و آستانه مجاز مواد شیمیایی و خطرناک را که  طی آزمایشات و تحقیقاتی  مشخص کرده است بررسی و اعلام می کند و استانداردهای قدیمی را  بررسی و تغییر میدهد این سازمان منبع خوبی برای کسب اطلاع است و برای عضویت در آن باید پول پرداخت شود !

منابع: سایت معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس، سایت سازمان ACGIH

کتاب حدود مجاز ACGIH:

این کتاب که توسط سازمان ACGIH  منتشر می شود، حدود مجاز مواجه شغلی را بیان میکند. 
کتاب حاضر آخرین ویرایش (ویرایش 2021) این کتاب می باشد. این ویرایش از کتاب از چهار بخش کلی شامل موارد زیر تشکیل شده است:
 1- حدود مجاز مواجه با مواد شیمیایی : حدود مجاز مواجهه با مواد شیمیایی راهنمایی های هستند برای استفاده متخصصین بهداشت صنعتی. مقادیر ارائه شده در این کتاب فقط برای استفاده به عنوان راهنمایی یا توصیه های برای کمک در ارزیابی و کنترل خطرات بهداشتی بالقوه محیط کار می باشند و نه برای سایر استفاده ها (مانند: ارزیابی و کنترل آلودگی محیط زیست، برای تخمین پتانسیل سمیت مزمن مواد، مواجهه های بدون وقفه یا سایر دوره های طولانی کار، برای تأیید یا عدم تأیید بیماری های موجود یا شرایط فیزیکی افراد). علاوه بر این، باید توجه شود که این مقادیر یک مرز بین شرایط ایمن و خطرناک نمی باشند و نباید توسط افرادی غیر از متخصصین بهداشت صنعتی مورد استفاده قرار گیرند. همچنین مقادیر TLV یک قانون یا استاندارد عمومی نمی باشند.
2-  شاخص های بیولوژیکی مواجهه
در این بخش از کتاب در رابطه با شاخص های بیولوژیکی مواجهه بحث می شود. پایش بیولوژیکی اهمیت زیادی در ارزیابی مواجهه و ریسک های بهداشتی افراد دارد. این پایش مستلزم اندازه گیری عوامل شیمیایی در محیط های بیولوژیکی افراد در معرض آن ماده می باشند و شاخصی می باشد از میزان جذب آن ماده در بدن فرد. شاخص های مواجهه بیولوژیکی موجود در کتاب مقادیر راهنما برای ارزیابی نتایج پایش های بیولوژیکی هستند. 
 3- حدود مجاز مواجهه با عوامل فیزیکی
این بخش از کتاب مقادیر مجاز مواجهه های شغلی برای عوامل فیزیکی مانند: صدا، میدان های مغناطیسی، عوامل ارگونومیکی، عوامل مکانیکی و استرس های حرارتی را ارئه می کند. همانند سایر حدود مجاز، این مقادیر راهنمایی برای سطوح مواجهه و شرایط محیط کار برای مواجهه های مزمن و روزانه کارگران بدون اثرات زیان بار می باشد.
 4- حدود مجاز مواجهه با عوامل بیولوژیکی
عوامل بیولوژیکی باکتری ها، قارچ ها، ویروس ها، و... شامل می شوند. اصطلاح "عامل بیولوژیکی" به موادی با منشاء بیولوژیکی که بتوانند اثرات زیانبار بر سلامت انسان بگذارند اشاره می کند (مانند: عفونت یا حساسیت بیش از حد، تحریک کنندگی، ملتهب کننده و یا سایر پاسخ های مضر). بیوآئروسل ها، آئروسل هایی هستند که از موجودات زنده تشکیل شده و یا از آنها بوجود آمده اند و می توانند ارگانیسم های زنده و یا غیر زنده، ویروس ها، قارچ ها، سموم و ضایعات ذرات معلق را شامل شوند. عامل های بیولوژیکی در همه جای طبیعت حضور دارند و می توانند در محیط ها و مواد ساخته شده توسط انسان تقویت بشوند. انسان ها روزانه به صورت مکرر در مواجهه با این مواد هستند و ممکن است مواجهه با این مواد هیچگونه اثرات مضری بر روی افراد نداشته باشند.

شما می توانید از پایین همین صفحه آخرین ورژن این کتاب را دانلود کنید.