بستن

سازمان بهداشت جهانی

این سازمان یکی از آژانس های سازمان ملل متحد است که مهمترین هدف آن هماهنگی و ارتقاء وضعیت بهداشت عمومی در سطح جهان است. سازمان بهداشت جهانی در سال 1945 با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشکیل یافته است و در سال 1946 قانون اساسی خود را تصویب کرد و از هفت آوریل 1948، که بعد ها روز جهانی سلامت نام گرفت به اجرا گذاشته شد.
سازمان جهانی بهداشت مسئولیت هدایت و هماهنگی ارتقاء سلامت مردم جهان را در چهارچوب سازمان ملل متحد بر عهده دارد. کارشناسان این سازمان استانداردهای سلامت را تدوین کرده و کشورها را در برخورد با مشکلات بهداشتی درمانی یاری می کنند. طبق اساس نامه سازمان بهداشت جهانی، هدف اصلی این سازمان "دست یابی عموم مردم به بهداشت و سلامت در بالاترین سطح ممکن به عنوان اساسی ترین حقوق هر انسان بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب، اعتقادات سیاسی، شرایط اقتصادی یا موقعیت اجتماعی او" است. بر طبق این اساس نامه، سلامت عبارت است از وضعیتی که در آن شرایط فرد از لحاظ جسمانی، ذهنی و اجتماعی کاملا مناسب بوده و تنها به عدم حضور بیماری یا ناتوانی منحصر نمی شود.
در سال 1948 در اولین نشست اعضاء اولویت های جهانی سلامت را مالاریا، سلامت مادر و کودک، سل، بیماری های آمیزشی، تغذیه و سلامت محیط انتخاب نمودند، که اغلب این موارد هنوز هم از اولویت های جهانی سلامت بشمار می روند.
یکی از مهمترین اقدامات سازمان بهداشت جهانی در مقابله با انتشار بیماری های واگیر تدوین قوانین بین المللی سلامت است که کشورها را موظف به شناسایی و کنترل این بیماری ها کرده است، که در سال 2005 و در طی بازنگری جدید این قوانین، سارس و گونه های تازه آنفولانزا نیز به این لیست اضافه شد. یکی دیگر از نوآوری های اخیر این سازمان ایجاد مرکز عملیات استراتژیک سلامت است، که با آخرین تکنولوژی ها در زمینه اپیدمی بیماری ها و بلایای طبیعی در هماهنگی اطلاعات و اقدامات بین کشورهای مختلف دنیا فعالیت می کند. با توجه به شیوع بیماری های مزمن، تغییر شیوه زندگی در جوامع فقیر و غنی، این سازمان استراتژی جهانی تغذیه، تحرک و سلامت را وضع کرد تا به مقابله با بیماری های قلبی، سکته مغزی، سرطان ها و دیابت بپردازد. در نشت هزاره سوم سازمان ملل متحد، سلامت محور توسعه قرار گرفت و سه هدف از هشت هدف اصلی اهداف توسعه در هزاره سوم مستقیما به سلامت مربوط بود و بقیه اهداف نیز به صورت غیرمستقیم با سلامت در ارتباط بود.

ساختار سازمان بهداشت جهانی

کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی نمایندگانی به مجمع بهداشت جهانی می فرستند که ارگان اصلی تصمیم گیری این سازمان است. این مجمع همه ساله در مقر سازمان، واقع در ژنو تشکیل جلسه می دهد و علاوه بر تعیین دبیر کل سازمان برای پنج سال، سیاست های مالی سازمان را بررسی می کند و بودجه های پیشنهادی برای برنامه ها را بازبینی و تأیید می کند. عملیاتی کردن تصمیمات و سیاست های مجمع توسط هیئت اجرایی سازمان بهداشت جهانی انجام می شود. این هیات از 36 متخصص حوزه سلامت تشکیل شده که به مدت 3 سال از سوی مجمع انتخاب می شود. همچنین دبیرخانه این سازمان که ریاست فنی و مدیریت اداری آن برعهده مدیرکل سازمان است، وظیفه ارائه کمک های فنی و مدیریتی به کشورهای عضو را دارا است تا برنامه های توسعه ای کشور خود را فراهم آورند. همه اعضای سازمان ملل می توانند عضو سازمان جهانی بهداشت شوند. سایر کشورها در صورتی که تقاضای عضویتشان به تصویب اکثر مجمع عموم جهانی بهداشت برسد، می توانند عضو شوند. در حال حاضر 193 کشور دنیا عضو این سازمان جهانی هستند.
مقر سازمان جهانی بهداشت در کشور سوئیس می باشد.

بودجه

اعتبارات سازمان بهداشت جهانی از طریق حق عضویت کشورها و کمک های داوطلبانه کشورها و سازمان ها تأمین می شود. این اعتبارات در چهار زمینه کلی زیر هزینه می شوند:
- مداخلات اساسی سلامت شامل کنترل اپیدمی ها
- سیاست ها و محصولات نظام سلامت شامل کیفیت داروها و تکنولوژی ها
- تعیین کننده های سلامت شامل تغذیه و دخانیات
- حمایت موثر کشورهای عضو شامل مدیریت و فناوری اطلاعات
75 درصد این اعتبار در دفاتر نمایندگی و ادارات منطقه ای و 25 درصد در دفتر مرکزی سازمان هزینه می شود. بیش از 30 درصد اعتبارات سازمان بهداشت جهانی در منطقه آفریقا هزینه می شود. 

فعالیت های سازمان بهداشت جهانی

نخستین فعالیت این سازمان برابر اساس نامه آن، اقدام به تعیین جهت و هماهنگی مدیریت در همه فعالیت های بهداشت بین المللی است. این فعالیت، به کشورهای عضو امکان می دهد دشواری و معضلات بهداشتی دارای اولویت در سراسر جهان را باهم شناسایی کنند و به راهبردها، اصول و برنامه های موثر بر این سیاست ها، در جهت رسیدن به هدف بطور جمعی بیندیشند. همچنین این سازمان در تعیین و ارتقای معیارهای بین المللی در زمینه بهداشت مسئولیتی ویژه دارد. این مسئولیت ها در زمینه های زیر می باشند:
- پیشگیری و مبارزه با بیماری خاص
- گسترش خدمات جامع بهداشتی
- بهداشت خانواده
- بهداشت محیط زیست
- آمارهای بهداشتی
- پژوهش های زیستی  

پیشگیری و درمان بیماری خاص

تقریبا همه بیماری های واگیر یا پیشتر از این، موضوع سازمان بهداشت جهانی بودهاند و یا هم اکنون موضوع فعالیت این سازمان هستند. ریشه کنی آبله نمونه ای از همکاری های بین المللی بهداشت است و اکنون این سازمان مبارزه جهانی علیه بیماری ایدز را رهبری می کند. سازمان بهداشت جهانی در برنامه های خود به بیماری های غیر واگیر(سرطان، بیماری های قلبی عروقی، اختلالات روانی، بیماری های دهان و دندان) هم توجه می کند. هم اکنون تمرکز اصلی این سازمان بر روی بیماری کووید-19 تازه ظهور معطوف است.

گسترش خدمات جامع بهداشتی

مهمترین فعالیت سازمان بهداشت جهانی گسترش سیاست بهداشت بین الملل و پشتیبانی از آن و گسترش برنامه جامع بهداشتی کشورها است. فعالیت عمده سازمان بهداشت جهانی برای ارتقای راهبردهای کشوری، منطقه ای و جهانی در دستیابی به بهداشت برای همه تا سال 2000 بوده است. بهداشت محیط همواره یکی از فعالیت های مهم سازمان بهداشت جهانی بوده است. این سازمان فعالیت های تازه ای در راستای حفاظت کیفیت آب، هوا، غذا، بهداشت کار و حفاظت در برابر پرتوها و همچنین شناسایی زودرس خطرات جدیدی که از پیشرفت فناوری بوجود می آید را پیگیری می کند. 

آمارهای بهداشت

سازمان بهداشت جهانی، از نخستین روزهای تأسیس خود، به انتشار انواع گوناگون آمار ابتلا و مرگ و میر در رابطه با دشواری های بهداشتی توجه داشته است.
داده ها به صورت های زیر منتشر می شود:
- گزارش هفتگی همه گیر شناختی؛
- فصل نامه  آماری بهداشت جهان؛
- سالنامه آماری بهداشت جهان؛ 

پژوهش های زیستی- پزشکی

سازمان بهداشت جهانی، کارهای پژوهشی را تقویت و هماهنگ می کند و یک شبکه جهانی مراکز همکار سازمان بهداشت جهانی تأسیس کرده است. افزون بر ارتقای پژوهش جایزه تشویقی به پژوهشگران و مراکز پژوهشی اعطا می کند. سازمان بهداشت جهانی به عنوان مرکز گردآوری، بررسی و مبادله اطلاعات در رابطه با دشواری های بهداشتی عمل می کند و نشریات آن، صدها موضوع درباره انواع گوناگون مسایل بهداشتی را در برمی گیرد.
 
 
کافیست اولین گام را بردارید...