بستن
license

ISO 45001

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (ISO 45001)

ایزو  45001 چیست؟

هر روز هزاران نفر بر اثر حوادث و بیماری های شغلی جان خود را از دست می دهند، در حالی که این مرگ ها قابل پیشگیری هستند  و سازمان ها باید جلوی چنین حوادثی را بگیرند. ایزو 45001 با هدف پیشگیری از بیماری ها و حوادث شغلی ایجاد شده است. ایزو 45001 یک استاندارد بین المللی می باشد که توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO) ارائه شده است و الزامات لازم برای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را ارئه می نماید. یک سازمان مسئول بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگران و سایر افرادی که تحت تأثیر فعالیت های سازمان هستند، می باشد. این مسئولیت شامل ارتقا و محافظت از سلامت جسمی و روحی آنها می باشد. اتخاذ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی به منظور قادر ساختن سازمان برای فراهم کردن محیط های کاری ایمن و سالم، جلوگیری از صدمات و بیماری های مرتبط با کار و بهبود مستمر عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی می باشد. 
 

تاریخچه ایزو 45001

اساس استاندارد ایزو 45001 استاندارد OHSAS 18001 می باشد.  بمنظور ایجاد چنین استانداردی برای اولین بار در سال 1998 کمیته ای با نظارت و رهبری انیستیتو استاندارد بریتانیا (BSI) ایجاد شد. اولین نسخه استاندارد مذکور برای اولین بار در سال 1999 با هدف کاهش ریسک در سازمان ها و نگه داشتن ایمنی شغلی کارکنان در بالاترین حد ممکن ارائه شد. نهایتا آخرین ویرایش این استاندارد  در سال 2007 ارائه گردید و شرکت های بسیاری اقدام به پیاده سازی این استاندارد نمودند. از آنجایی که این استاندارد توسط سازمان بین المللی استاندارد ارائه نشده بود، به همین دلیل این نیاز ایجاد شد تا استانداردی بین المللی توسط سازمان بین المللی استاندارد در جهت ارتقاء ایمنی و بهداشت شغلی در محیط های کاری ایجاد شود. 
ایزو 45001 برای اولین بار در اکتبر 2013 در سازمان جهانی ایزو پیشنهاد شد. در همان سال کمیته ISO/PC 283 که مستقیما مسئولیت فرآیند استاندارد سازی را بر عهده داشت ایجاد شد. در نهایت در 12 مارس 2018 در حالی که پیش نویس اول استاندارد در سال های 2015 تا 2017 مورد پذیرش قرار نگرفته بود، پیش نویس دوم استاندارد با انجام اصلاحات مورد پذیرش قرار گرفت.
 
با وجود اینکه هر دو استاندارد ایزو 45001 و OHSA 18001 برای مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی می باشند ولی تفاوت زیادی بین ایزو 45001 و OHSAS 18001 وجود دارد. در حالی که OHSAS 18001 بیشتر بر مسائل داخلی سازمان تمرکز کرده بود، ایزو 45001 بیشتر بر تعامل بین یک سازمان و محیط کسب و کار آن متمرکز شده است.  از دیگر تفاوت های این استاندارد می توان به موارد زیر اشاره کرد:
•ایزو 45001 مبتنی بر فرآیند است در حالی که OHSAS 18001 مبتنی بر روش می باشد؛
•ایزو 45001 در همه بند ها پویا است در حالی که OHSAS 18001 چنین نیست؛
•ایزو 45001 ریسک و فرصت های ایمنی و بهداشت را در نظر می گیرد در حالی که OHSAS 18001 با ریسک سرو کار دارد؛
•ایزو 45001  دیدگاه ذینفعان را  در نظر می گیرد ولی OHSAS 18001 چنین نیست؛
 همچنین از جمله مزیت های این استاندارد امکان راحت تر ادغام سازی با سیستم مدیریت کیفیت و ایزو 14001 می باشد، چون این سند مطابق با الزاامات ISO برای استاندارد¬های سیستم مدیریت ایجاد شده است. این استاندارد شامل ساختارهای سطح بالا، مفاد عینی و اصطلاحات رایج با معانی مشخص می باشد که بمنظور استفاده کاربران برای اجرای استانداردهای سیستم مدیریت چندگانه ISO می باشد.
 

مزایای استاندارد ایزو 45001

از جمله مزایای این استاندارد می توان به موارد زیر اشاره کرد:
•شناسایی خطر و بهبود ارزیابی ریسک 
•کاهش حوادث و بیماری های شغلی 
•کاهش هزینه های بیماری ها  و حوادث شغلی 
•افزایش مشارکت و رهبری کارگران
•پاسخ گویی به نیاز¬ها و انتظارات مشتریان و ذینفعان
•افزایش مقبولیت توسط نهادهای نظارتی و ذینفعان
•اطمینان از انطباق با قوانین ملی و بین المللی
•بهبود نظارت مدیریت (شامل نظارت و اندازه گیری شاخص های اصلی عملکرد در بهداشت / ایمنی)
•بهبود مستمر در زمینه ایمنی و بهداشت
 

نحوه دریافت گواهی ایزو 45001

بمنظور دریافت گواهی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی لازم است تا سازمان بتواند الزامات این سیستم مدیریتی را پیاده سازی نماید، در همین راستا موارد زیر بمنظور پیاده سازی بهتر و موثر¬تر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در سازمان توصیه می شود.
1-تعهد مدیریت سازمان 
2-انتخاب یک مشاور ذیصلاح (به منظور انتخاب یک مشاور ذیصلاح ايزو 10019 می تواند به عنوان یک راهنمای خوب برای سازمان ها باشد).
3-ایجاد یک تیم جهت پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
4-ارائه آموزش ها و آگاهی های لازم در سازمان
5-تدوین مستندات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی 
6-اجرای سیستم مدیریت در سازمان
7-انجام ممیزی داخلی در سازمان
8-درخواست ممیزی خارجی از شرکت های ارائه دهنده گواهی 
 
در حالت کلی برای بدست آورن گواهی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی سازمان باید نشان داد که موارد زیر در سازمان به اجرا در آمده اند:
•پیروی از الزامات ارائه شده توسط این استاندارد 
•برآورده نمودن الزامات قانونی و نیازمندی های مشتریان و انتظارات ذینفعان
•مستند نمودن شواهد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت
 
 
سازمان ها می توانند با دریافت این گواهی به مشتریان و ذینفع های خود نشان دهند که نیازها و انتظارات آنها توسط سازمان برآورده شده است. البته ممکن است در برخی سازمان ها یا صنایع دریافت این گواهی یک الزام یا اجبار قانونی باشد. 
شرکت صنایع ایمنی ارک در راستای تحقق اهداف خود و تأمین نیاز ها و انتظارات مشتریان و ذینفعان در سال 1399 اقدام به پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت (ISO 45001) در شرکت نمود. در همین راستا در مرداد و شهریور 1399 ممیزی دور اول و دوم شرکت توسط ممیزان گروه مرزبان کیفیت صورت گرفت و شرکت موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی از شرکت IMQ ایتالیا شد.

ISO45001certificate