بستن

راهنمای" استفاده از ماسک در کودکان در شرایط پاندمی کووید "19

استفاده از ماسک در کودکان در شرایط COVID-19 در جامعه

مطالب زیر بر اساس مستند ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) و صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) در خصوص استفاده از ماسک در کودکان در اداره کودکان دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت ترجمه و تهیه شده است.
حقایقی دربارهی کووید 19و کودکان

1- سازمان بهداشت جهانی و یونیسف استفاده از ماسک را توصیه می کنند. استفاده از ماسک به عنوان بخشی از بسته جامع مداخلات بهداشت عمومی می تواند از انتقال برخی از بیماری های ویروسی دستگاه تنفسی از جمله COVID-19 جلوگیری و آن را کنترل کند. رعایت سایر اقدامات از جمله حفظ فاصله فیزیکی، بهداشت دست، موارد تنفسی و تهویه مناسب در محیط های بسته برای کاهش شیوع  (SARS-CoV-2)عامل  COVID-19ضروری است.

2- بر اساس مطالعات انجام شده تنها یک تا هفت درصد موارد تأیید شده  COVID-19 از طریق تست های آزمایشگاهی، مربوط به کودکان است که در مقایسه با سایر گروه های سنی کمتر است.

3- تاکنون شواهد موجود نشان می دهد بیشتر موارد گزارش شده در میان کودکان، از طریق انتقال داخل خانواده ها است اگرچه ممکن است تحت تاثیر تعطیلی مدارس و در خانه ماندن کودکان نیز باشد.

 4- اگرچه حجم ویروس جدا شده از کشت ویروس در کودکان علامت دار، مشابه بزرگسالان است اما شواهد نشان می دهد که کودکان عمدتا عامل اصلی انتقال  COVID-19 نیستند.

 5- شواهد محدود نشان می دهد میزان شیوع بیماری در کودکان، نسبت به کودکان بزرگتر و بزرگسالان کمتر است.

 6- شواهد موجود در مورد مزایا و معایب استفاده از ماسک در کودکان برای پیشگیری از انتقال  COVID-19 محدود است.

 7- مطالعات نشان می دهد کودکان بین  5 تا  11سال در مقایسه با بزرگسالان، با پوشیدن ماسک به میزان قابل توجهی محافظت نمی شوند که احتمالاً مربوط به عدم تناسب سایز ماسک می باشد.

 8- میزان استفاده و مقبولیت استفاده از ماسک در بین کودکان بسیار متغیر است و از سطح بسیار پایین تا قابل قبول دیده شد که با گذشت زمان کاهش می یابد.

 9- مواردی مانند گرما، خارش، مشکلات تنفسی، ناراحتی، حواس پرتی، مقبولیت اجتماعی پایین و عدم تناسب ماسک با سایز کودک در کودکان در هنگام استفاده از ماسک گزارش شده است

شما می توانید این راهنما را از لینک زیر دریافت نمایید.

فاصلهگذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در مراکز و باشگاه های ورزشی

مقدمه

شناسایی راه های انتقال عامل ایجادکننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد. راه های انتقال این ویروس هنوز بهطور دقیق مشخص نشدهاست ولی به عنوان یک اصل کلی ویروسهای تنفسی به طور عمده ازطریق ریز قطرات یا از طریق سرفه یا عطسه و یا لمس اشیاء آلوده منتقل میگردند. براساس دانسته های کنونی این بیماری از یک طیف ملایم تا شدید با علایمی همچون تب، سرفه، تنگی نفس میتواند بروز نماید و موارد شدیدتر ممکن است منجربه ذاتالریه، نارسایی کلیه و مرگ گردد. درصد مرگ ناشی از این بیماری هنوز به طور دقیق مشخص نشده است. با عنایت به آخرین اطلاعات، انتقال ویروس کرونا از انسان به انسان از طریق سرفه، عطسه، تخلیه ترشحات بینی و دهان در محیط می باشد. این ویروس می تواند در فاصله 1 تا 2 متری از طریق سرفه یا عطسه منتقل شود. راه دیگر انتقال، تماس دست ها با محیط و سطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، دستگیره درب ها، میز و صندلی، شیرآلات، نرده پله ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه وسایلی است که به طور عمومی و مشترک استفاده میشود شامل اسکناس، اسناد و مدارک دست به دست شده و نظایر آن. بنابراین حائز اهمیت است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک، دست و صورت با آب و صابون شستشو گردد. همه مراکز مرتبط ملزم به رعایت این پروتکل بوده و در صورت عدم توانایی رعایت الزامات مرتبط، حق فعالیت را نداشته و مسئولیت این موضوع با مدیر یا سازمان مسئول می باشد.

دامنه کاربرد

این راهنما جهت پیشگیری و کنترل کووید- 19 (کرونا ویروس) برای مدیران، مربیان، ورزشکاران و مراجعین مراکز تفریحی آبی بوده و سایر قوانین، آییننامه ها، مقررات، دستورالعمل های مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت حرفهای به قوت خود باقیاست.

شما می تونید ار لینک زیر این دستورالعمل را دریافت نمایید.

فاصلهگذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار استخرهای شنا

مقدمه

شناسایی راه های انتقال عامل ایجادکننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد. راه های انتقال این ویروس هنوز بهطور دقیق مشخص نشدهاست ولی به عنوان یک اصل کلی ویروسهای تنفسی به طور عمده ازطریق ریز قطرات یا از طریق سرفه یا عطسه و یا لمس اشیاء آلوده منتقل میگردند. براساس دانسته های کنونی این بیماری از یک طیف ملایم تا شدید با علایمی همچون تب، سرفه، تنگی نفس میتواند بروز نماید و موارد شدیدتر ممکن است منجربه ذاتالریه، نارسایی کلیه و مرگ گردد. درصد مرگ ناشی از این بیماری هنوز به طور دقیق مشخص نشده است. با عنایت به آخرین اطلاعات، انتقال ویروس کرونا از انسان به انسان از طریق سرفه، عطسه، تخلیه ترشحات بینی و دهان در محیط می باشد. این ویروس می تواند در فاصله 1 تا 2 متری از طریق سرفه یا عطسه منتقل شود. راه دیگر انتقال، تماس دست ها با محیط و سطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، دستگیره درب ها، میز و صندلی، شیرآلات، نرده پله ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه وسایلی است که به طور عمومی و مشترک استفاده میشود شامل اسکناس، اسناد و مدارک دست به دست شده و نظایر آن. بنابراین حائز اهمیت است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک، دست و صورت با آب و صابون شستشو گردد. همه مراکز مرتبط ملزم به رعایت این پروتکل بوده و در صورت عدم توانایی رعایت الزامات مرتبط، حق فعالیت را نداشته و مسئولیت این موضوع با مدیر یا سازمان مسئول می باشد.

دامنه کاربرد

این راهنما جهت پیشگیری و کنترل کووید- 19 (کرونا ویروس) برای مدیران، مربیان، ورزشکاران و مراجعین مراکز تفریحی آبی بوده و سایر قوانین، آییننامه ها، مقررات، دستورالعمل های مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت حرفهای به قوت خود باقیاست.

شما می توانید از لینک زیر این دستورالعمل را دریافت کنید.

فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در مراکز تفریحی آبی

مقدمه

شناسایی راه های انتقال عامل ایجادکننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد. راه های انتقال این ویروس هنوز بهطور دقیق مشخص نشدهاست ولی به عنوان یک اصل کلی ویروسهای تنفسی به طور عمده ازطریق ریز قطرات یا از طریق سرفه یا عطسه و یا لمس اشیاء آلوده منتقل میگردند. براساس دانسته های کنونی این بیماری از یک طیف ملایم تا شدید با علایمی همچون تب، سرفه، تنگی نفس میتواند بروز نماید و موارد شدیدتر ممکن است منجربه ذاتالریه، نارسایی کلیه و مرگ گردد. درصد مرگ ناشی از این بیماری هنوز به طور دقیق مشخص نشده است. با عنایت به آخرین اطلاعات، انتقال ویروس کرونا از انسان به انسان از طریق سرفه، عطسه، تخلیه ترشحات بینی و دهان در محیط می باشد. این ویروس می تواند در فاصله 1 تا 2 متری از طریق سرفه یا عطسه منتقل شود. راه دیگر انتقال، تماس دست ها با محیط و سطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، دستگیره درب ها، میز و صندلی، شیرآلات، نرده پله ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه وسایلی است که به طور عمومی و مشترک استفاده میشود شامل اسکناس، اسناد و مدارک دست به دست شده و نظایر آن. بنابراین حائز اهمیت است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک، دست و صورت با آب و صابون شستشو گردد. همه مراکز مرتبط ملزم به رعایت این پروتکل بوده و در صورت عدم توانایی رعایت الزامات مرتبط، حق فعالیت را نداشته و مسئولیت این موضوع با مدیر یا سازمان مسئول می باشد.

دامنه کاربرد

این راهنما جهت پیشگیری و کنترل کووید- 19 (کرونا ویروس) برای مدیران، مربیان، ورزشکاران و مراجعین مراکز تفریحی آبی بوده و سایر قوانین، آییننامه ها، مقررات، دستورالعمل های مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت حرفهای به قوت خود باقیاست.

شما می توانید از لینک زیر این دستورالعمل را دریافت کنید.